Wij gaan voor duidelijke taal in Noardwest Fryslân!

1 november 2023

Op 3 oktober 2023 hebben alle medewerkers van de Dienst Noardwest Fryslân de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Hiermee hebben ze verklaard dat ze het heel belangrijk vinden dat de overheid op een voor iedereen begrijpelijke wijze communiceert met de burgers. De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân vindt het een erg goed initiatief. We ondersteunen dit dan ook van harte.

Wat is de Direct Duidelijk Deal?
De Direct Duidelijk Deal is een onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de Deal te ondertekenen, laat je als organisatie zien dat je Duidelijke Taal belangrijk vindt. En dat je eraan gaat werken of al aan werkt. Veel overheidsinstanties hebben de Deal al ondertekend. Daar hoort De Dienst Noardwest Fryslân dus vanaf 3 oktober 2023 bij. Informatie over de Direct Duidelijk-campagne vindt u op Gebruikercentraal.nl.

De overheid moet nog duidelijker communiceren
Het is gebleken dat ongeveer 80% van de bevolking problemen heeft met het lezen en begrijpen van teksten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan brieven, formulieren, e-mails en folders. Die kunnen ingewikkeld zijn, vooral als er veel juridische taal en vaktermen worden gebruikt. En daar kun je als lezer onzeker van worden: wat moet je nu precies doen?

De Dienst Noardwest Fryslân vindt Duidelijke Taal voor inwoners belangrijk. De Dienst doet er ook al veel aan. Zo is de website vernieuwd, zijn formulieren aangepakt, folders herschreven en beschikkingen duidelijker gemaakt. Zodat inwoners weten wat ze moeten doen of kunnen verwachten als ze een brief, besluit, formulier, e-mail of folder van de Dienst krijgen. Maar het kan altijd beter.

Daarom hebben alle medewerkers de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Want voor Duidelijke Taal is het belangrijk dat iedereen in de organisatie meedoet. Met z’n allen gaan zij voor Duidelijke Taal in communicatie met inwoners, bestuurders, beleidsmakers, gebiedsteams, zorgaanbieders en andere samenwerkingspartners. Ze willen duidelijk communiceren met iedereen! 

 

Direct Duidelijk
Terug naar overzicht