Mantelzorger in Waadhoeke? Vraag de waardering voor 2023 tijdig aan!

13 november 2023

Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Ze wil daarom graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen. Elke gemeente mag op haar eigen manier invulling geven aan de waardering van mantelzorgers. Gemeente Waadhoeke kiest er in 2023 voor om mantelzorgers een attentie te geven in de vorm van een geldbedrag van € 50,-. Dit is de Mantelzorgwaardering 2023.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering 2023?
U kunt aanspraak maken op die vergoeding als u mantelzorger bent en verder voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De zorgvrager woont in de gemeente Waadhoeke
  • De mantelzorger verleent langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg
  • De mantelzorger verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk aan: persoonlijke verzorging, psychische begeleiding
  • De mantelzorger wordt niet betaald door de zorgvrager
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder. Ben je jonger? Meld je dan bij Centrum Mantelzorg Waadhoeke voor een bioscoopbon. Mail naar: maaike@connexa.nl.

Per mantelzorger kunt u één keer de Mantelzorgwaardering 2023 aanvragen. Bent u zorgvrager en wilt u uw mantelzorger waarderen? Vraag dan samen met de mantelzorger  de Mantelzorgwaardering aan. De aanvraag voor de Mantelzorgwaardering kunt u uiterlijk tot en met 31 december 2023 indienen.

Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering 2023 aan?
De Mantelzorgwaardering 2023 kunt u vanaf de Dag van de Mantelzorg (10 november 2023) aanvragen met het 'Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2023'. Dit formulier vindt u op de website van gemeente Waadhoeke: www.waadhoeke.nl/mantelzorgwaardering. U hebt een DiGiD nodig om het in te vullen.

Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2023? Neem dan contact op met de Gemeente Waadhoeke. Bel: 0517-380380 of mail naar: s.terpstra@waadhoeke.nl.

 

 

Terug naar overzicht