Wanneer vergadert de Adviesraad in 2024?

10 december 2023

De voltallige Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom als u wilt ervaren op welke wijze de raad invloed uitoefent op het plaatselijke beleid dat betrekking heeft op het sociale domein. Een actueel onderwerp als 'bestaanszekerheid' is hierbij bijvoorbeeld nadrukkelijk in beeld. In 2024 vergadert de Adviesraad op de volgende dagen:

15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 21 mei, 7 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. 

De vergaderingen zijn in Dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdyk 13 in Skingen. Als u de vergadering wilt bijwonen, moet u dat de Adviesraad vooraf wel even laten weten. U doet dat met het contactformulier op de website. Als u ook nog van plan bent in te spreken, willen we ook nog graag weten bij welk punt van de agenda u dat wilt gaan doen. Uiterlijk op de woensdag die voorafgaat aan de vergadering moet de Adviesraad uw formulier hebben ontvangen.

De agenda van de vergadering staat ongeveer een week voor de vergaderdatum op de website.

Vergaderingen
Terug naar overzicht