Activiteitenplan Adviesraad 2024 vastgesteld

14 december 2023

De taakstelling van de Adviesraad Sociaal Domein NWF is volgens de verordening het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van de colleges en gemeenteraden over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal domein. De Adviesraad doet dit op verschillende manieren zoals het in overleggen met de beleidsambtenaren leveren van inbreng en commentaar bij de totstandkoming van voorgenomen beleid, het afstemmen met de manager van het beleidsteam inzake lopende en geagendeerde beleidsstukken en het leveren van inbreng en commentaar bij bespreking van concept collegevoorstellen in het overleg met de portefeuillehouders.

Maar de raad doet meer. Behalve het inspelen op de lopende zaken die gedurende het jaar voorbij komen wil de Adviesraad ook enkele eigen accenten leggen. Dit krijgt sinds enige jaren vorm door in de drie themagroepen jaarlijks enkele speerpunten te benoemen en uit te werken. Deze worden verzameld in een activiteitenplan. Het plan voor 2024 is nu vastgesteld. Wat krijgt het komende jaar extra aandacht?

Naar het activiteitenplan 2024
Terug naar overzicht