Mutaties bij de Adviesraad

19 januari 2024

Het valt niet mee om betaald werk te combineren met vrijwilligerswerk voor de Adviesraad. Dat ondervond ook Rena Zijlstra. Ze meldde zich aan als lid van de raad vlak na de oprichting in 2016 en heeft zich jarenlang ingezet voor de Adviesraad en de themagroep Jeugd. Helaas maakt de combi met het betaalde werk het haar onmogelijk haar goede werk voor de Adviesraad nog langer voort te zetten. Ze heeft moeten besluiten te stoppen.

We betreuren dat zeer. We zullen haar kennis en kunde zeer missen. Dat geldt ook voor collega Jules Dutrieux die de raad ook noodgedwongen vaarwel moet zeggen. U las eerder op deze plek dat de Adviesraad per 1 januari 2024 is gestopt met haar advisering aan de gemeente Harlingen. Voor Harlinger Jules had dit als consequentie dat hij niet meer woonde in het werkgebied van de Adviesraad. Daarmee voldeed hij niet langer aan de voorwaarden voor het lidmaatschap. De Adviesraad heeft zo'n 3 jaar lang kunnen profiteren van de grote ervaring die Jules tijdens zijn loopbaan heeft opgedaan binnen het Sociaal Domein. In zijn periode bij de Adviesraad heeft Jules zijn bijdragen geleverd in de themagroep Wonen, Zorg en Welzijn. Hij was ook een tijd lid van het dagelijks bestuur en fungeerde als voorzitter. 

We bedanken Rena en Jules voor alles wat ze hebben betekend voor de Adviesraad.

Terug naar overzicht