Samen in gesprek: het familiegesprek

14 februari 2024

Nederland vergrijst. En ouderdom komt met problemen. Hoewel we een goed professioneel zorgsysteem hebben, zoals een toegankelijke huisarts en uitgebreide thuiszorg, wordt mantelzorg steeds belangrijker. Het is dan ook niet vreemd dat die momenteel veel aandacht krijgt en in ontwikkeling is. Een van de ontwikkelingen is het zogeheten familiegesprek.

Hoewel er ook varianten zijn met een andere samenstelling, gaan bij een familiegesprek familieleden met elkaar in gesprek over de mantelzorg. Het doel is om elkaar te kunnen begrijpen, rekening met elkaar te houden om zodoende de zorg die nodig is met elkaar af te stemmen. Omdat het niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn om zo'n gesprek van de grond te krijgen en zodoende de nodige mantelzorg te organiseren heeft Studio Mantelzorg hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld. Mantelzorg.nl besteedt hier aandacht aan in de folder Samen in gesprek. 

Bevindt u zich in een situatie waarin mantelzorg nodig is, dan raden we u aan deze folder te lezen en zonodig contact op te nemen via een van de manieren die in de folder worden genoemd.

Bekijk de folder
Terug naar overzicht