Adviesraad tekent intentieverklaring diversiteit en inclusie

21 februari 2024

Op 29 januari 2024 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân de intentieverklaring diversiteit en inclusie voor de gemeente Waadhoeke getekend. Dat gebeurde in het MFC It Stedhûs in Berltsum. Ook veel andere organisaties hebben de verklaring ondertekend op uitnodiging van de gemeente Waadhoeke.

Intentieverklaring diversiteit en inclusie klinkt een beetje op afstand maar het gaat om een belangrijke zaak: de gemeente Waadhoeke vindt dat iedereen in Waadhoeke zichzelf moet kunnen zijn en aan de samenleving mee mag doen en ook moet kunnen doen. Zaken die daarbij een rol spelen, zoals gelijkwaardigheid, moeten blijvend aandacht krijgen. De gemeente kan dat niet alleen, maar heeft de hulp van anderen nodig zoals van organisaties. Vandaar ook het verzoek aan de organisaties om zich door ondertekening te verbinden aan dit mooie streven. De Adviesraad ondersteunt het streven van harte.

Om een goed voorbeeld te geven, heeft Waadhoeke als eerste gemeente van Fryslân een eigen inclusiecoördinator. Ook veel organisaties, verenigingen en bedrijven in Waadhoeke dragen inmiddels al positief bij aan een inclusieve gemeente.  De gemeente Waadhoeke wil zich samen met de organisaties de komende jaren extra inzetten  om de diversiteit en de inclusie nog meer te bevorderen. Door bijvoorbeeld elkaar te inspireren met eigen kennis en ervaring, door verbindende activiteiten te organiseren, door samen scherp te zijn op hokjesdenken en discriminatie. Hoe we met zijn allen diversiteit en inclusie kunnen bevorderen is vastgelegd in het Actieplan diversiteit en inclusie.  Dat is ook voor u interessant. Die pet past ons allemaal.

Voorafgaand aan de intentieverklaring heeft Tûmba, Kenniscentrum voor diversiteit en inclusie in Fryslân in opdracht van de gemeente Waadhoeke een onderzoek ingesteld naar de diversiteit en inclusie in Waadhoeke. Zij hebben aanbevelingen gedaan. 

Bekijk het onderzoekrapport
Terug naar overzicht