Project Groeituin Wier zorgt voor extra stimulans op de weg naar werk

27 februari 2024

Op 27 februari 2024 heeft de Leeuwarder Courant onder de kop 'Iedereen in kaartenbak welkom in kas Wier' aandacht besteed aan het project Groeituin van werkleerbedrijf Empatec. Nadat de teelt van diverse soorten tomaten niet meer rendabel was gebleken en daardoor strandde, was er ruimte in de kas voor andere activiteiten. Daarvoor zijn plannen en er is ook al een voorzichtige start in de praktijk. Als de gemeenteraad van Waadhoeke in maart 2024 instemt met de plannen en met de financiering daarvan, kan het project Groeituin daadwerkelijk van start.

De voorbereiders van de Groeituin gunnen het iedereen om passend werk te hebben. Direct of via een leerwerk traject. Maar dat is niet direct voor iedereen weggelegd. Bijvoorbeeld omdat iemand de taal nog onvoldoende beheerst of moet wennen aan alles wat komt kijken bij werk. In zo´n situatie kan de Groeituin uitkomst bieden. De werkomgeving van de Groeituin schept de voorwaarden voor de volgende stap naar werk. Empatec richt zich op de locatie van de kas op de ontwikkeling van mensen naar betekenisvol werk en een zinvol bestaan.

De Groeituin staat voor inclusiviteit (zie ook de andere nieuwsberichten). Empatec biedt een omgeving waarin alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en/of mentale mogelijkheden, zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen. 

De Groeituin is er speciaal voor;
 Bijstandsgerechtigden (“van waarde” en “perspectiefrijk”);
 Doorstromers vanuit dagbesteding (Wmo);
 Leerlingen VSO/PRO scholen;
 Schoolverlaters;
 Nieuwkomers;
 Uitvallers uit werk (snijvlak arbeid – zorg).

Met de opbrengst uit de Groeituin worden de minst draagkrachtige mensen in de maatschappij  ondersteund. Een deel van de producten wordt geleverd aan eigen medewerkers en deelnemers tegen een gereduceerd tarief. Een ander deel van de producten wordt verkocht in de eigen boerderijwinkel op de locatie van de Groeituin aan mensen uit de buurt. Ook is koffie en thee verkrijgbaar. Zo onstaat er ook iets als een sociale verbondenheid rondom de Groeituin. Daarnaast biedt de Groeituin de producten uit de tuin aan bij lokale afnemers. Hiertoe behoren ook de voedselbank en lokale diaconieën. Met de eigen groenten organiseert de Groeituin ook nog regelmatig kook-clinics om deelnemers en medewerkers eenvoudige maar gezonde maaltijden te leren bereiden, en zodoende een gezonde leefstijl te stimuleren.

De Adviesraad heeft nog wel wat vragen over het project maar is positief over de Groeituin en heeft dat onlangs in een advies aan het gemeentebestuur laten weten.

Lees het Projectplan 'De Groeituin'
Terug naar overzicht