Alweer nieuwe leden bij de Adviesraad! En een vertrekkend lid.

15 april 2024

De Adviesraad komt langzamerhand qua ledental weer op sterkte. Nadat de raad eerder dit jaar drie nieuwe leden mocht verwelkomen is dat nu opnieuw het geval. Martin van Mourik uit Franeker, Mariska Bom uit St. Jacobiparochie en Elly Brink van Vlieland hebben besloten hun kennis en kunde aan te wenden voor de Adviesraad. Daar zijn we heel erg blij mee.

Voorlopig zullen Martin, Mariska en Elly meedraaien in de themagroep Wonen zorg en welzijn. Tijdelijk was deze groep samengevoegd met de themagroep Jeugd, maar het ligt nu voor de hand dat de themagroepen weer een zelfstandig bestaan tegemoet zullen zien.

Waar we verheugd zijn over de komst van de drie nieuwkomers zijn we verdrietig dat Ingrid Stellingwerf heeft moeten besluiten de Adviesraad te verlaten. Ingrid leverde haar bijdragen in de themagroep Jeugd en ze deed sinds kort ook PR-activiteiten voor de raad en combineerde dit met een betaalde baan. Dat valt doorgaans niet mee en ook hier was dat moeilijk vol te houden. Erg jammer. We danken Ingrid voor haar goede werk. 

Hoewel er weer aardig wat mensen actief zijn voor de Adviesraad, hebben we nog steeds niet het gewenste aantal van 15 leden bereikt. Dus heeft u belangstelling............

Terug naar overzicht