Subnavigatie

Klaas de Graaf

Menaam, Penningmeester, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Mijn werkzame leven tot aan het pensioen heeft zich in de zorg afgespeeld. Ik wil mij graag inzetten voor de medemens die tijdelijk of langduriger hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Vandaar ook mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein NWF. In de Adviesraad vervul ik de functie van penningmeester en ben ik lid van het dagelijks bestuur.

De themagroep van de Adviesraad waar ik aan deelneem betreft de groep Jeugd. Graag wil ik mij samen met mijn collega’s inzetten om te kijken en te adviseren, dat het beleid zodanig vorm krijgt en wordt uitgevoerd, dat de jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen zoveel mogelijk kansen krijgen in de samenleving. Over de resultaten van ons meedenken brengen wij adviezen uit aan het bestuur van de Dienst Sociaal Domein NWF.

Terug naar overzicht