Subnavigatie

Sebastiaan Konijn

Dronrijp. thema Jeugd

Mijn naam is Sebastiaan Konijn. Ik ben sinds 2016 werkzaam binnen het sociaal domein, en geef in mijn dagelijks werk uitvoering aan de Wmo. Ik heb ook een aantal jaren uitvoering gegeven aan de Jeugdwet, en een klein beetje ervaring in aanvragen vanuit de Participatiewet (bijzondere bijstand). De reden voor mij om onderdeel te worden van de Adviesraad, is om vanuit een andere invalshoek een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het sociaal domein. Vanuit mijn werkervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren bij het adviseren van de Raad. Daarnaast wil ik meer inzicht krijgen in de verschillende factoren die bijdragen aan de totstandkoming van beleid, en meedenken over hoe zorg en het aanvragen van zorg beter georganiseerd kan worden voor inwoners van de Waadhoeke. Uit ervaring weet ik dat het zorglandschap van het sociaal domein soms complex kan zijn. En wanneer je problemen ervaart in het dagelijks leven, zit je niet te wachten op complexiteit, maar wil je vooral een oplossing bij je problemen. Ik hoop hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen.

 

 

 

Terug naar overzicht