Nieuwe website Dienst Noardwest Fryslân

22 januari 2022

Met ingang van 2022 heeft de Dienst Noardwest Fryslân (de Dienst NWF) een nieuwe website. De nieuwe website geeft snel en direct antwoord op vragen die u bezighouden. Op welke vergoedingen heb ik recht in mijn situatie? Ik heb een vraag over een wmo-voorziening. Waar moet ik zijn? Hoe kan ik een wijziging doorgeven aan de Dienst NWF? Mijn eigen risico van de zorgverzekering heb ik volledig opgebracht. Kan ik nu een vergoeding van de gemeente krijgen?

De website probeert zo goed mogelijk rekening te houden met uw situatie. Vaak moet u daarvoor via de website eerst wat vragen beantwoorden.

Een nieuwe website was nodig nadat uit kritiek van klanten van de Dienst, medewerkers van het Gebiedsteam en andere collega organisaties was gebleken dat de oude website aan een opnkapbeurtje toe was.

Oordeelt u zelf of de renovatie geslaagd is. De Dienst stelt commentaar zeer op prijs. Kijk op www.sozawe-nw-fryslan.nl.

Dienst NWF
Terug naar overzicht